סיסקו העניקה למלם תים הסמכה משמעותית ויחידה בארץ: Master Security